GüncelMakaleler

ÇEVİRİ | Taliban, kadınları gerici ideolojilerini desteklemek için araçsallaştırıyor

"Bugün Afgan kadınları, emperyalistlerin kadın meselesini sömürdüğü son 20 yılı da içeren tarihsel deneyime sahip olarak, Afganistan'daki durumlarını derinlemesine anlamış ve bu nedenle mücadele siperlerinde çıplak elle bile durmuşlardır."

Taliban İslam Emirliği altındaki Afgan kadınlar, sırf kadın oldukları için tüm insan haklarını kaybettiler. Kadınlar, gerici ve barbar Taliban yönetimine karşı cesurca ayağa kalktıktan sonra, Taliban, kadınların Taliban rejimine destek verdiği yanılsamasını yaratmak için “siyah örtülü varlıklara” gösteri yaptırma yöntemine başvurdu.

Taliban, cinsiyeti bilinmeyen, tamamı siyahlar içinde bir grup insana geçit töreni yaptırarak, kadın protestolarını bastırabileceğini ve nüfusun yarısı için bir kölelik modeli oluşturabileceğini varsaysa da, Afgan kadınlarının köleliği kabul etmemeye mahkûm olduğunu bilmiyorlar. Bu köleleştirici sistemin nihai olarak gömüleceği güne kadar özgürlükleri ve hakları için savaşacaklar.

11 Eylül Cumartesi günü Taliban, bir grup maskeli insanı (Taliban’ın kadın olduğunu iddia ettiği) Kabil Eğitim Üniversitesi’nin oditoryumunda Taliban rejimine desteklerini ilan etmek ve demokrasi, özgürlük ve karma eğitim sistemi karşıtı sloganlar atmaları için topladı. Afganistan halkı, özellikle kadınlar sosyal medyada, Taliban’ın kadınları araçsallaştırmasına tepki göstererek Afganistan’daki kadınların böyle kıyafetler giymediğini duyurdu.

Hatta bazıları siyah örtüdekilerin gerçekten kadın olup olmadığından ve Taliban’ın savaşçılarını siyah örtü takmak için kullanmış olabileceğinden bile şüpheli. Geçmişte Taliban’ın kadın kıyafetlerini kendilerini gizlemek ve diğer askeri amaçlar için kullandığı biliniyor.

Daha da sorunlu olan şey, Taliban’ın yabancı köktendinci öğretmen ve eğitmenlerine körü körüne bağlılığıdır. Pakistan ilahiyat okullarındaki beyin yıkama ve Katar yemek masalarının bolluğu, Taliban’ın annelerinin ve kız kardeşlerinin kıyafetlerini siyasi kullanım için açık artırmaya çıkarmaya ve Afgan kadınlarının bedenlerini ideolojik propaganda için reklam panoları olarak araçsallaştırmaya hazır oldukları noktada muhtemelen Taliban sosyal amnezisine neden oldu.

Afgan kadınları sokaklarda rengarenk kıyafetlerle Taliban’a yanıt verdi: Afgan kadınları ölü ve kara yürekli değil. Afgan kadınları, renkli ve neşeli giysiler giyerler. Eşarpları kırmızı çiçeklerle süslenmişti. Afgan kadınları tüm yaşamları boyunca bu mücadelenin yükünü taşıdılar ve hakları için savaşmaya devam edecekler.

Taliban, Afgan kadınlarını kadın düşmanı ve gerici ideolojilerini desteklemek için araçsallaştırmaya çalışıyor. Cumartesi günkü etkinlikte görüldüğü gibi, kadınlar adına hareket ettiğini iddia eden organize bir grup, Taliban İslam Emirliği’ne destek ilan etti. Ama ilginç olan, bu siyah örtülü insanların Afgan kadınlarına hiç benzememesiydi. Bu insanlar Afgan kadınlarının kıyafetlerini giymedikleri gibi, gösterilerinin Afgan kadın gösterileriyle hiçbir ortak yanı da yoktu.

Afgan kadınları, esaret ve baskıyı desteklemek için değil, özgürlükleri ve insan hakları için sokaklara çıkıyor. Bu siyah örtü, Deobandi seminerlerinin gerici öğretilerinin ve Arap ülkelerindeki aşırı köktenci meslektaşlarının etkisi altındaki Taliban’ın Afganistan’daki kadınlara dayatmak istediği üniformadır. İnsanları kıyafet seçme özgürlüğünden yoksun bırakmak ve resmi üniformaları toplumun büyük bir bölümüne empoze etmek faşist teokratik rejimlerin özelliklerinden biridir.

Kukla hükümetin düşmesi ve Taliban’ın iktidarı ele geçirmesinden sonra, sadece kadınlar değil, erkekler de kıyafet seçme haklarını kaybetti. Taliban’ın Kabil’e girmesinden bu yana 15 Ağustos Cumartesi gününe kadar pantolon ve gömlek giyen birçok erkek, işlerine gidebilmek için Piran tanbanını giymek zorunda. Toplumdaki çoğu erkeğin kıyafet değişikliği, kolektif zevklerinin değişmesiyle ilişkilendirilemeyeceğinden, kıyafet seçme özgürlüğünün tehlikede olduğu sonucuna varılabilir. Ancak kadınların elbiselerini seçme hakları özellikle saldırı altında, çünkü Taliban’ın gerici ve kadın karşıtı ideolojisi kadınları bastırmaya ve onları en temel insan haklarından mahrum etmeye dayanıyor. Kadınların bedenlerini kontrol etmek ve kadınları tüm insan haklarından mahrum etmek, Taliban’ın toplumu kontrol etmenin ve “İslamlaştırmanın” ana yöntemlerinden biridir. Taliban ahlaki yozlaşmanın ve günahın ana kaynağı olarak gördüğü kadınları toplumdan dışlayarak, sadece din adamları ve mollalar tarafından yönetilen teokratik bir distopya yaratmaya çalışıyor.

Taliban, dinin aşırıcı yorumlarını ataerkil namus kavramlarına bağlayarak kadın düşmanı ideolojileri için halk desteğini harekete geçirmeye çalışıyor. Geçen yıl, Taliban kısa bir makalede Taliban’ın kadın haklarının savunucusu olduğunu iddia etti; ancak dünya görüşü ve aynı kısa makalenin dili, Taliban’ın yalnızca kadın haklarının savunucusu olmadığını, hatta kadınların insanlığını bile inkar ettiğini gösterdi. Taliban’ın dünya görüşüne göre kadın, eksiksiz, özerk ve bilinçli bir insan değil, sahip olunabilecek bir nesnedir. Bu nedenle, Taliban artık kadınların giyinme, davranma, hareket etme ve toplumsal yaşamın tüm alanlarına katılma biçimlerini kontrol etmeye çalışıyor.

Taliban ideolojisine göre, topluma katılma hakkını talep eden her kadın bir “fahişe” ve bir “kafir”dir ve bastırılmalıdır. Böylece, Taliban bir yandan Afgan kadınlarının barışçıl gösterilerini ve mitinglerini bastırıyor, diğer yandan rejimlerini desteklemek için bir grup siyah örtülü varlıklara geçit töreni yaptırıyor. Fosilleşmiş ve barbar bir ideolojinin sembolünü ithal ve yabancı giysilerle Afgan kadınlarına empoze etmeye çalışıyorlar, ki bu da inatçı bir direnişle karşılaşacak.

Son iktidar olduklarında (1996-2001) Taliban kadınları burka giymeye zorlasa da, Taliban’ın 11 Eylül Cumartesi günü Kabil’de gösterdiği gibi kadınların araçsal kullanımı o dönemde gözlemlenmemişti. Ancak Afganistan’da kadınların bu şekilde araçsal olarak kullanılması eşi benzeri görülmemiş bir durum değil. 1980’lerde Sovyet sosyal-emperyalizminin işgali altındaki Halkın Demokratik Partisi rejimi tarafından, okul ve üniversitelerden kadınlar ve kızlar parti bayrağı altında gösteri yapmaya getirilirdi.

O dönemki rejim, kadınları sokağa çıkararak ve sosyal-emperyalist işgale hizmet eden revizyonist, ulus karşıtı politikalar için kadınları araçsallaştırarak meşruiyet iddiasında bulunuyor ve demokratik iddialarını sergiliyorlardı. Fark elbette vardı; zorunlu okuryazarlık dersleri ve başörtüsünün zorla kaldırılmasıyla Halkın Demokratik Partisi kadın hakları için savaştığını iddia ederken, Taliban’ın kadınları araçsallaştırması, onların toplumsal varlıklarını dizginlemek ve onları siyasi haklardan mahrum etmek içindir.

Ayrıca, ABD emperyalistleri ve müttefiklerinin de kadın meselesini Afganistan’daki savaşlarını ve işgallerini meşrulaştırmak için siyasi bir araç olarak kullandıklarını belirtmek gerekir. Son 20 yıldır, kukla rejimin saflarında kadınların sembolik varlığı, Afganistan’ın emperyalist işgali için bir başarı olarak selamlandı.

Bugün Afgan kadınları, emperyalistlerin kadın meselesini sömürdüğü son 20 yılı da içeren tarihsel deneyime sahip olarak, Afganistan’daki durumlarını derinlemesine anlamış ve bu nedenle mücadele siperlerinde çıplak elle bile durmuşlardır. Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca, Afgan kadınlar, Taliban’ın gerici ve kadın düşmanı politikalarına ve uygulamalarına karşı tiksintilerini ve muhalefetlerini ifade etmek için ona karşı birkaç protesto mitingi düzenlediler.

Bugün kadınlar yaşam hakkı için Taliban’a karşı çıkıyor. Taliban, kadınları seyahat, çalışma ve çalışma hakkından mahrum etti. Daha basit bir ifadeyle, Taliban kadınları yaşama ve hayatta kalma hakkından mahrum etti. Bir ay öncesine kadar ailelerinin geçimini sağlayan tüm kadınlar şimdi ev hapsinde ve bir sonraki yemeklerinin nereden geleceği belli değil. Kadınlar için savaşmaktan başka bir seçenek yok.

Taliban’ın saçma sapan gösterilerini küçümsemememiz gerektiğinin altı çizilmelidir. Amerikan silahları, demir çubuklar, elektrik şokları ve kablo kamçılarıyla donatılmış Taliban, bu tuhaf, yasaklayıcı ve uzaylı kostümünü Afgan kadınlarına dayatmayı deneyebilir. Bu nedenle komünist güçlerin zamanı yakalaması ve kadınlar arasında örgütlenmeyi yoğunlaştırması gerekir. Taliban rejimini devirmek, feodal-burjuva-komprador sınıflarının diktatörlüğünü devirmek, ülkenin emperyalist egemenliğini sona erdirmek ve kadınlara yönelik her türlü sınıf, cinsiyet ve ulusal baskıyı ortadan kaldırmak için mücadele etme zamanıdır.

(Bu makale, Afganistan Komünist (Maoist) Partisi’nin websitesi Shola Jawid’de 15 Eylül 2021 tarihinde “Havva” imzasıyla yayımlanmıştır.)

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu